Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=1934]
Seminarium i Göteborg om integrationsarbete - idéer och resultat!

Vad efter PUT?

Seminarium i Göteborg
Fredag den 5 oktober 2007
om integrationsarbete - idéer och resultat!

Program:

09.30– 10.00 Registrering, kaffe och smörgås

10.00– 10.15 Varför behövs nya initiativ i introduktionen?
Tomas Magnusson, verksamhetschef, Göteborgs-Initiativet

10.15– 10.45 Introduktion av nyanlända invandrare i Sverige. Vad sker, vad kan vi lära av andra?
Henrik Emilsson, projektledare integration NTG-asyl & integration.
Henrik arbetar med att kartlägga och analysera integrationsarbete som pågår över hela Sverige.

10.45– 11.15 Hur fungerar introduktion i Göteborg
Felix Reinhardt, enhetschef Flyktingmottagning Gunnared

11.15-11.30    Mingel

11.30– 12.00 Erfarenhet och resultat av projektet Ankomst Göteborg
Mirsad Hadzic, projektkoordinator
Projektet Ankomst Göteborg pågick i fyra år i Göteborg, och utvecklade metoder för arbetet med asylsökande i väntan. Efter projektets slut har en uppföljande studie gjorts, om vad som hände sedan med deltagarna. Hur upplever de kommunens introduktion efter den långa väntan, och lyckas deltagarna bättre eller sämre än kontrollgruppen som varit i traditionella mottagningsprogram

12.00– 13.00 Lunch

13.00– 13.30 Asylprocessen och introduktionen
Etnolog Dr. Eva Norström är en av Sveriges mest uppskattade föreläsare och experter när det gäller svensk asylpolitik 

13.30– 14.30 Diskussion och frågor med dagens föreläsare
Seminariedeltagarna är välkomna att delta i diskussionen

Seminariet är avgiftsfritt, lunch och kaffe ingår, men förhandsanmälan är obligatorisk.

Överstiger anmälningarna antalet befintliga platser fördelas platserna mellan olika intressenter.

Anmälan sker per e-post till info@initiativet.nu – var vänlig ange ev. specialkost. Sista anmälnngsdag: 1 oktober

Plats för seminariet: Hotell Liseberg Heden; Göteborg
    
Arrangör:
Göteborgs-Initiativet (www.initiativet.nu)
i samarbete med Tema asyl & integration (www.temaasyl.se)

Frågor?
Kontakta Henrik Emilsson på henrik.emilsson@temaasyl.se el 0708-31 00 92