Om du har problem att läsa mailet klicka här [http://www.temaasyl.se/templates/NewsLetter.aspx?id=2797]
Nr 10, oktober 2008 Inbjudan till konferens 1-2 december 2008 i Uppsala

Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser


 

Tid: 1-2 december 2008
Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Frågan om en gemensam svensk – eller europeisk – värdegrund diskuteras allt mer. Vad menar man med en gemensam värdegrund?  Vad vill regeringen åstadkomma med sitt projekt om ”en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige”?  Vilka är och vad vet vi om de gemensamma europeiska värdena? Vad händer när människor från skilda kulturer och religioner med olika värdeskalor möts, när kollektivism möte individualism?

Flyktingfondsprojektet Kom In i Uppsala, Uppsala kommun och Tema Asyl & integration har tagit initiativet till denna nationella konferens med rubriken Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser.

Konferensen äger rum i Uppsalas nya konserthus och genomförs med stöd av Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden, Europeiska Socialfonden och Uppsala kommun.

På konferensen medverkar bl a statssekreterare Christer Hallerby, idrotts- och ungdomsminister Taha Barwany (Kurdistans regionala regering) och Sveriges generalkonsul i Istanbul, Ingmar Karlsson. Det svenska bidraget till det Europeiska året för interkulturell dialog presenteras och den nya Europeiska integrationsfonden lanseras. En rad projekt finansierade av olika EU-program deltar i utställningar och seminarier med goda exempel från sin verksamhet.

Konferensen syftar till att ge en bred krets av praktiker, politiker, beslutsfattare, forskare och media en allsidig bild av en integrationspolitik med europeiska förtecken, där frågor om kultur, religion, social integration och en gemensam värdegrund alltmer är i fokus. Vår förhoppning är också att kunna inspirera till nya utvecklingsprojekt, finansierade av de EU-program som presenteras av ansvariga myndigheter och EU-kommissionen.

 Program  

Anmälan till konferensen här


Information om hotell i Uppsala
Uppsala kommun har hotell avtal med två Scandic Hotels i Uppsala:

Ange bokningskod D 000003649 för att få del av rabatt.

Frågor?

 
Kontakta: Lotta Engström, e-post lotta.engstrom@uppsala.se, tel 018 727 20 22
eller Christian Råbergh, e-post christian.rabergh@temaasyl.se  tel 070 226 92 29