Make an Impact – ett EU-finansierat utvecklingsprojekt

2009-10-25

Föräldrarna måste involveras i introduktionen av nyanlända elever

Information om svensk skola och om svensk barnuppfostran. Det efterlyser föräldrar till nyanlända elever på Ryaskolan. Föräldraintervjuerna ingår i Make an Impact, ett EU-projekt för att ta fram bättre metoder för samverkan med föräldrar i introduktionen av nyanlända elever.

- Ärligt talat känns det som att min makt som förälder försvann när jag kom till Sverige. Det sätt som vi uppfostrar våra barn på i mitt hemland fungerar inte här, i en ny kultur. Jag förstår mig inte på den svenska skolan och tycker den verkar väldigt svag ibland. För mig är skolan som en andra förälder till barnen. Därför behövs mycket mer samarbete mellan hemmet och skolan.
Det säger en av de intervjuade föräldrarna på Ryaskolan. Projektet, som får stöd av Europeiska integrationsfonden, är ett samarbete mellan Ryaskolan, Ryaskolans föräldraförening, Introduktionsenheten Hisingen och Resursenheten för introduktion av nyanlända barn, RIB. I projektets metod- och kompetensutveckling ingår även föreläsningar, workshops och studiebesök.

Föreläsning om framgångsrik dialogmodell

Den 21 oktober kommer mångfaldspedagogen Nabila Alfakir och berättar om sitt framgångsrika arbete i Rinkeby med dialogmodellen, en metod som ökar föräldrarnas engagemang och kunskap om barnets skolgång. Hon har arbetat i den svenska skolan i cirka 30 år och är själv, som flykting från Syrien, väl insatt i hur det är att komma som förälder till ett nytt land. I förordet till hennes bok ”Skapa dialog med föräldrarna – integration i praktiken” betonas att all erfarenhet och forskning visar att en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna är föräldrarnas engagemang i barnens skolgång.

Tidigare i höst har Pirjo Lahdenperä delat med sig av sina kunskaper som professor i interkulturell pedagogik – en föreläsning som följdes upp med en workshop om föräldradelaktighet.

Dessutom har föräldrar, lärare och introduktionssekreterare besökt det holländska kunskapscentrat Pharos som tidigare samarbetat med RIB om mottagande av nyanlända elever i skolan. Syftet med besöket var bland annat att undersöka möjligheten att tillsammans utveckla en fortsättning på Make an Impact.

Kontaktpersoner:
Projektledare Lise-Lotte Slim, tel 0730-60 28 29
liselotte.slim@biskopsgarden.goteborg.se
Projektansvarig Åsa Callesen, tel 031-366 66 45
asa.callesen@biskopsgarden.goteborg.se