Notiser Bibliotek & länkar

Avdelningen Bibliotek & länkar omfattar utöver länksamlingen bevakning av i media aktuella artiklar och tidningar/tidskrifter samt radio- och TV-program som berör asyl- och integrationsområdet. Litteratur avseende bok- och artikeltips, aktiviteter o dyl relaterade till asyl- och integrationsområdet bevakas i viss mån.

I länksamlingen återfinns länkar till forskningsinstitutioner, EU-institutioner, (frivillig-)organisationer, projekt, myndigheter samt tidningar/tidskrifter och nyhetssidor i Sverige, Europa och internationellt.

Nedan listas de senaste aktualiteterna och nyheterna som berör avdelningen Bibliotek & länkar.

Notiser Bibliotek & länkar

2009-11-16

Europeiska kulturarvet på nätet!

Den redan förra året lanserade hemsidan med europeiska kulturobjekt har vuxit, och omfattar nu närmare fem miljoner objekt. Fortfarande dominerar Frankrike (hemsidan är också från början ett franskt initiativ - med EU-finansiering), men även övriga medlemsstater finns representerade med böcker, filmer, målningar etc.

Länk till Europeana

2009-11-03

IMER Newsletter 08/09

www.migrasjonsforskning.no är adressen till den nya webbplatsen om norsk migrationsforskning. Bakom hemsidan står bl a universiteten i Bergen och Agder. En rad intressanta forskningsstudier och rapporter presenteras och aktuella konferenser och seminarier annonseras.

Läs senaste numret av IMER Newsletter

 

 

2009-10-25

Nyhetsbrev nr. 3 - Flyktingfonden & Återvändandefonden

Här kommer nyhetsbrev nummer 3 om Europeiska flyktingfonden och
Europeiska återvändandefonden.

Nyhetsbrev nr.3   

2009-09-02

Assyriska Kvinnoförbundet lanserar hemsida

Under ett års tid har Assyriska Kvinnoförbundet (AKF) arbetat med att bygga upp en hemsida som vänder sig i första hand till assyriska kvinnor. Hemsidan ska ha som funktion att upplysa och uppmärksamma frågor och verksamheter som berör assyriska kvinnor.
Länk till hemsidan www.assyrianwomen.com

2009-08-23

Nytt nummer av veckobrev från ENAR – Europeiska nätverket mot rasism

ENAR veckobrev innehåller nyheter och länkar till flera av de sakområden och frågor som berör asyl- flykting- och integrationspolitik, både i enskilda medlemsstater och på EU-nivå. I det nu aktuella veckobrevet finns också information om och länkar till det kommande europeiska temaåret 2010 mot fattigdom och social utestängning.

Läs senaste numret av veckobrevet

Prenumerera på veckobrevet

 

Visa alla notiser »