Mediebevakning

Här presenteras löpande ett urval av aktuella artiklar och notiser som berör asyl- och integrationsområdet. Länkarna leder till nationell och internationell press och avspeglar inte nödvändigtvis NTG-asyl & integrations uppfattning.