Länksamling

I menyn till vänster återfinns länkar till forskningsinstitutioner, EU-institutioner, (frivillig-)organisationer, projekt, myndigheter samt tidningar/tidskrifter och nyhetssidor i Sverige, Europa och internationellt. Länkarkiven uppdateras regelbundet med nya länkar. 

Saknas någon länk i länkarkivet eller är någon länk inaktiv? Tipsa gärna Tema asyl & integration på info@temaasyl.se

Här nedan presenteras och dateras löpande de tre senast inlagda länkarna i länksamlingen.2009-08-23 
ENAR - Europeiska nätverket mot rasism - har en hemsida med nyheter och länkar till flera av de sakområden och frågor som berör asyl- flykting- och integrationspolitik, både i enskilda medlemsstater och på EU-nivå.

2009-06-29 
CINEFOGO är ett nätverk ämnad för det civila samhället och nya styrelseformer i Europa, där genomförande av europeiskt medborgarskap syftar till att öka förståelse för sociala och demokratiska processer samt medborgarska och demokratiska deltagande i Europa. CINEFOGO syfte är att utveckla ett bidrag till skapande av ett europeiskt medborgarskap. 

2009-04-28 
EUKN är till för dig som arbetar med urban utveckling. Att dela kunskap och erfarenheter bidrar till ett mervärde för alla som arbetar med urbant utvecklingsarbete. EUKN:s viktigaste mål är att underlätta tillgång till kunskap och kunskapsutbyte och att knyta samman europeiska städer. EUKN samlar kunskap i en central sökportal via nationella kontor utsedda av de del­tagande länderna. De nationella kontoren är ansvariga för att samla och värdera kunskap om urban utveckling på nationell nivå. Nationella, regionala och lokala deltagare förser de lokala kontoren med kunskap från olika områden. Mångkulturellt centrum, Botkyrka är det nationella kontoret i Sverige