En förnyad europeisk migrations- och integrationspolitik?

2011-06-10

EU-kommissionen  presenterar under juli ett meddelande om en förnyad strategi/agenda för integration. Samtidigt har man redan nu redovisat en rad åtgärder inom migrations- och asylområdet. Läs mer i Newsletter från European Web Site on Integration.

Läs hela Nyhetsbrevet

Länk till European Web Site on Integration

Läs meddelandet från kommissionen  European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals