På EU:s dagordning

NTG-asyl & integrations EU-agenda
EU-agendan listar händelser där migrations-, asyl och integrationsfrågor diskuterats på EU-nivå. Här återfinns datum för viktiga möten, vad som stått på dagordningen och andra viktiga händelser. Sidan är för tillfället vilande, men information om EU:s dagordning finns bl a på det aktuella ordförandeskapets hemsida.