EU-agenda april 2007

April 2007 Aktivitet Beskrivning
10-11 LIBE-utskottet i EU-parlamentet möts Snabba insatser vid gränserna, rasism & främlingsfientlighet samt Prümkonventionen står på agendan. Se bakgrundsdokumentation.
19-20 RIF-rådet (JHA-Council), Luxemburg Enligt preliminär dagordning ska bl.a. rasism och främlingsfientlighet, gränskontroller och laglig invandring i samband med migrationssamarbete med länder utanför EU diskuteras. Förslag om ansvarsfördelning för irakiska asylsökande väntas också. Se bakgrundsdokument.
23 LIBE-utskottet i parlamentet möts Behandling av bland annat Prümkonventionen, se bakgrundsmaterial