Mixed flows - Nya migrationsmönster

1990-talets senare hälft har inneburit en förändring i migrationsmönster i riktning mot så kallade mixed flows. Ekonomisk och social misär, miljökatastrofer, förtryck och förföljelse av en annan karaktär än den som avses i Genèvekonventionen har i allt större utsträckning givit upphov till olika former av migration. I begreppet mixed flows ryms så kallad irreguljär/illegal invandring och trafficking såväl som asylinvandring. Ur fenomenet mixed flows har kopplingen mellan migration & utveckling i migranternas hemländer och den informella ekonomin i Europa allt mer uppmärksammats. Välj fördjupningsområde i menyn till vänster.

Det tysk-schweiziska projektet MigMap illustrerar Mixed Flows.
Klicka på bilden för att förstora den. 


Notiser Mixed flows

2009-03-02

Irreguljära, gömda eller tillståndslösa? CLANDESTINO – nytt europeiskt forskningsprojekt

I en nyligen publicerad forskningsrapport konstateras att antalet irreguljära migranter i Europa är något färre än vad som tidigare uppskattats, mellan 2,8 och 6 miljoner snarare än mellan 4,5 och 8 miljoner. De nya uppgifterna har tagits fram inom ramen för ett omfattande och delvis unikt forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett bättre data- och kunskapsunderlag vad gäller migranter utan dokument - undocumented migrants - i EU.  Projektet – CLANDESTINO  – är finansierat av EU:s fond för forskning, Sjätte ramprogrammet, och bland medverkande forskningsinstitutioner märks tyska HWWI, brittiska COMPAS och grekiska ELIAMEP. Även målgruppsorganisationen PICUM och det internationella utvecklings- och forskningscentret ICMPD finns med som partner.

Läs mer på projektets hemsida

Läs artikel om irreguljär invandring till bl a Grekland
"A back door to Europe - Greece is increasingly the gateway of choice for illegal migrants"


Läs artikel om moderaternas förslag till asyl-, migrations- och integrationspolitik som bl a berör frågan om irreguljära invandrare

2008-11-07

Artikel om "illegal" invandring prisbelönt i journalisttävling

EU-parlamentet utlyser årligen en tävling i journalistik där vinster utdelas till  journalister som inom olika kategorier av media på ett förtjänstfullt  sätt synliggjort
europeiska frågor samt bidragit till en bättre förståelse för EU:s policy och institutioner. I kategorin "online media" vann finländaren Pete Pakarinen för sin artikel "A thousand bucks for a hazardous sea voyage - Europe facing a wave of immigration" som handlar om illegal invandring i EU. Artikeln tar sin utgångspunkt i en s k illegal invandrares livsfarliga väg från Afrika till Europa och Malta där han sedan tillbringade två år i ett mottagningscenter.

Läs mer om priset

Läs på Europaparlamentets webbplats en intervju med Pete Pakarinen där även
det vinnande bidraget kan laddas ner

2008-10-31

Studie om erfarenheter av cirkulär migration

Migrationsminister Tobias Billström har i olika sammanhang uttalat att att regeringen vill främja cirkulär migration, dvs. rörligheten mellan ursprungs- och mottagarländer för att ta tillvara globaliseringens positiva effekter för såväl den enskilde migranten som för ursprungs- och mottagarlandet.

Den internationella organisationen för migration (IOM) har nyligen behandlat frågan i studien Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe. Nu har också Migration Policy Institute gett ut en studie om olika länders erfarenheter av cirkulär migration: Learning by doing: experience of Circular migration. Där redovisas de olika formerna av cirkulär migration i länder som Kanada, Spanien, Nya Zeeland, Tyskland och Storbritannien och USA.

Hämta rapporten här.

2008-10-17

Fackligt center för asylsökande och papperslösa öppnat i Stockholm

I september invigdes i Stockholm ett fackligt centrum som ska värna om papperslösa samt asylsökandes rättigheter i arbetslivet. TCO, LO och nätverket Papperslösa Stockholm är några av initiativtagarna till centret som öppnats i lokaler som ställts till förfogande av Byggnadsarbetarförbundet. Diskussioner kring hur fackförbunden kan verka för de papperslösas intressen har förts sedan en tid, även på europanivå, och nu mynnat ut i det fackliga centret. På sikt är verksamheten tänkt att utökas även till Göteborg och Malmö.

Läs mer i SKTF-tidningen, i tidningen Dagen och på LO:s webbplats

2008-10-15

Papperslösas tillvaro i Sverige i dag skildras i nyutkommen reportagebok

Stina Blomgren, journalist med en bakgrund från bl a SVT, debuterade i september som författare med boken Svart notis (Atlas förlag) i vilken hon beskriver de papperslösas verkligenhet i Sverige. Uppmärksammade skandaler med papperslösa som arbetat under slavliknande förhållanden i byggindustrin tas bland annat upp i boken. De ansvariga kommer lindrigt undan menar Blomgren som i boken ställt några av dem mot väggen.

Blomgren har tidigare dokumenterat de papperslösas verklighet i Dagens Nyheter, SVT:s Dokument Inifrån, Aktuellt, Rapport och Faktum. Hennes engagemang för papperslösa väcktes redan i tonåren.

Läs recension av boken i Hallands nyheter

Läs recension av boken i Expressen

Köp boken här

Visa alla notiser »