Statistik

Här presenteras notiser inom området statistik: bl.a. presenteras olika nationella och europeiska rapporter, studier och projekt.

I vänstermenyn finns länkar till sidor med statistik bland annat över antalet asylsökande som under olika år kommit till Sverige respektive EU och övriga medlemsstater, de asylsökandes ursprungsländer samt bifallsandelar/grunder.

Notiser Statistik

2009-08-14

Nytt från SCB – stort invandringsöverskott första halvåret 2009

Befolkningsstatistik första halvåret 2009
Under det första halvåret ökade folkmängden i Sverige med 36 012 personer, vilket gav en befolkning på 9 292 359 den 30 juni. Invandrade gjorde 45 214 personer medan 18 117 utvandrade under de sex första månaderna. Det stora invandringsöverskottet på 27 097 personer är den främsta orsaken bakom folkökningen. Jämfört med första halvåret 2008 har årets invandringsöverskott ökat med 18 procent. Den stora ökningen beror främst på minskad utvandring. 3 881 personer färre flyttade utomlands under årets första halvår jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

2009-08-06

Migrationsverkets prognos till regeringen

Den prognos över antalet asylsökande som Migrationsverket lämnade till regeringen den 7 maj ligger fast. Verket bedömer fortfarande att antalet asylsökande blir 22 000 i år och nästa år. Dock höjs prognosen över antalet ensamkommande barn med 200.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

2009-01-30

Antal beviljade uppehållstillstånd ökade under 2008

Antalet beviljade uppehålls- och arbetstillstånd ökade under förra året med fem procent till 90 021 tillstånd. Mest ökade antalet tillstånd för arbete och studier.

Drygt 14 500 personer från länder utanför EU beviljades uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige förra året. Det är en ökning med 47 procent jämfört med 2007. Antalet tillstånd för att studera ökade med 25 procent till 11 000 studenter. Även anhöriginvandringen från länder utanför EU har ökat. Under 2008 fick 33 687 anhöriga uppehållstillstånd, en ökning med 14 procent. Cirka 11 200 asylsökande fick uppehållstillstånd förra året.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida.

2009-01-21

Högt antal asylsökande till Finland

Antalet asylsökande till Finland var år 2008 det högsta hittills under 2000-talet. I synnerhet antalet ensamkommande barn/ungdomar ökade starkt till 650 personer (till Sverige kom motsvarande period drygt 24 000 asylsökande, därav 1 510 barn/ ungdomar). De flesta asylsökande kom från Irak, Somalia och Afganistan. Drygt 60 procent av de asylsökande fick bifall på sin ansökan. Handläggningstiden var i genomsnitt 127 dygn.

Läs mer på finska inrikesministeriets hemsidan

2009-01-08

2008 års statistikrapport om invandrare och integration i Danmark

Danmarks Statistik publicerar årligen en bok som statistiskt beskriver invandrares och deras barns ställning i det danska samhället. Boken har kapitel om utbildning, arbetsmarknad, utnyttjande av välfärd m.m. Jämfört med den statistikrapport om invandrare och integration i Sverige som Statistiska Centralbyrån nyligen gav ut är den danska motsvarigheten betydligt mer detaljerad. I den danska rapporten redovisas inte bara fler ämnesområden, t.ex. kriminalitet, utan de olika statistiska måtten redovisas mer detaljerat efter födelseland och för invandrares barn.

Hämta rapporten Indvandrere i Danmark 2008 här.

Visa alla notiser »