Permanent eller cirkulär migration? Ny studie från IOM belyser migrationshantering

2008-08-25

Migrationshantering står för närvarande högt på EU:s agenda. I en nyutkommen rapport från Internationella organisationen för migration (IOM) analyseras hur man med hjälp av migrationspolitik kan hantera minskad befolkning och brist på arbetskraft. Rapporten fokuserar på olika alternativ till migrationspolitik för åtta europeiska länder (Tjeckien, Ungern, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien och Ukraina), utgående från grundlig demografisk och ekonomisk analys. Syftet är att bidra med en kunskapsbas för nationella och europeiska policymakers.

Läs hela studien Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decline and Labour Shortages in Europe