Trafficking

Varje år utsätts över 700 000 människor för människohandel, antingen för sexuell exploatering eller för slavarbete. På EU-nivå har frågan uppmärksammat och en rad åtgärder har utarbetats. Ett exempel är den s.k. Ougadougou-handlingsplanen, ett samarbete mellan EU och Afrikanska unionen (se mer nedan). Ett annat konkret exempel är kommissionens direktiv om tillfälligt uppehållstillstånd för offer för människohandel (i syfte att kunna driva en rättsprocess mot förövarna), som även haft bäring på projektverksamhet inom Equal-programmet. Rehabiliterande insatser för offren under denna tidsperiod, parallellt med förberedande aktiviteter inför en återintegration, har stora likheter med det utvecklingsarbete som pågick inom tema asyl i Equal. Den 18 oktober har även utsetts till "EU Anti-Trafficking Day".

I Sverige är stiftelsen Kvinnoforum en av de främsta aktörerna när det gäller bekämpandet av trafficking. För närvarande bedriver stiftelsen ett åttiotal svenska och internationella projekt och uppdrag som finansieras av privata stiftelser, FN, EU och Världsbanken.

2004-2007 medverkade Kvinnoforum i ett Equal-projekt, Samverkan mot trafficking. Läs mer om projektet på temaasyl.se eller på projektets egna hemsida.

Rapporter och hemsidor om trafficking


UN.GIFT (United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking)
UN.GIFT initierades i mars 2007 av United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), med ekonomiskt stöd från Förenade arabemiraten. Initiativet koordineras i samarbete med ILO, IOM, UNICEF, UNHCR och OSSE. UN.GIFT utgör ett ramverk för och av olika intressenter – regeringar, näringsliv, akademiker, frivilligorganisationer och media. Syftet är att öka samarbetet och att utveckla effektiva verktyg för att gemensamt kunna bekämpa trafficking.
Europarådets arbete för trafficking
2006 inledde Europarådet en kampanj om människohandel under parollen Human being - not for sale. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om omfattningan av människohandel i Europa genom att rikta sig till regeringar, parlamentariker, lokala och regionala myndigheter samt frivilligorganisationer.
Ouagadougou - handlingsplanen mot människohandel
Ouagadougou-handlingsplanen mot människohandel utarbetades redan 2002, men antogs i november 2006 i samband med ministerkonferensen om migration och utveckling som ägde rum i Tripoli den 22-23 november kom EU:s medlemsstater och Afrika
Anti-Slavery International
Brittiska Anti-Slavery International grundades 1839 och är världens äldsta människorätts- organisation. Organisationen arbetar för att bekämpa slavhandel runt om i världen.
ICMPD:s Anti-trafficking.net
ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) driver hemsidan anti-trafficking.net, en plattform för informations- och erfarenhetsutbyte som riktar sig till aktörer runt om i världen.
The Future Group: Falling Short of the Mark: an International Study of the Treatment of Human Trafficking Victims
Rapporten Falling Short of the Mark: an International Study of the Treatment of Human Trafficking Victims gavs ut i mars 2006 av The Future Group, en kanadensiskt baserad NGO-organisation som arbetar för bekämpandet av trafficking och handel med barn. I rapporten utvärderas hur ett antal länder har implementerat internationella skyldigheter om att skydda offer för trafficking samt vilken behandling länderna erbjuder de drabbade i förhållande till internationell best practices. De länder som ses över är Förenta Staterna, Australien, Norge, Sverige, Tyskland, Italien, Storbritannien och Kanada.
Human Trafficking Search
Hemsidan Human Trafficking Search öppnades under början av 2006 på initiativ av National MultiCultural Institute och i syfte att förmedla information till individer och organisationer som arbetar med bekämpning av trafficking.