EU-agenda maj 2007

Maj 2007 Aktivitet Beskrivning
2-4 Seminarium asyl & migration för delegationerna till SCIFA-kommittén (rådet), Nuremberg -
7-8 LIBE-utskottet i EU-parlamentet möts Utskottet röstar om Rapportören Hurbert Pirkers rapport om det praktiska samarbetet och kvaliteten på besluten i asylsystemet, se förslag till rapport och agenda
10-11 EU ministerkonferens om integration och diskriminering, Potsdam Integration är en av huvudprioriteringarna under det tyska ordförandeskapet.
15 EU-Afrika ministertrojka Läs mer på EU-Afrika-samarbetets hemsida.
16 Kommissionen presenterar förslag till direktiv Reglerar straff för arbetsgivare som använder sig av illegala/irreguljära arbetare
16 Kommissionen presenterar rapport Om the global approach to migration, och om länken legal invandring/relationen till tredje länder
10 Kommissionen väntas publicera en uppdaterad version av "Handbok om integration -för politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på området" Handboken publicerades ursprungligen 2004, ladda ner originalversionen här.