EU-agenda november-december 2006


November 2006


Aktivitet


Beskrivning

6

LIBE-utskottet, EU-parlamentet möts

dagordningen står bl. a. diskussion om Flyktingfonden, "Rapid Border Intervention Teams" och Schengen II. Läs artikel efter mötet här

13-14

COREPER möts

På dagordningen står "A Global Approach to Migration"

22-23

LIBE-utskottet, EU-parlamentet, möts och gästas av det finska ordförandeskapets justitieminister Leena Luhtanen.

dagordningen står bland annat diskussion om Haagprogrammet samt byrån för grundläggande rättigheter.

22-23

EU-Afrika ministermöte

I Tripoli, Libyen, ska hantering av migrationsflöden diskuteras, ladda ner preliminära slutsatser här

27-28

LIBE-utskottet, EU-parlamentet möts

dagordningen står debatt om illegal immigration tillsammans med gränsbyrån FRONTEX, diskussion om legal invandring och om rasism och främlingsfientlighet.

27-28

EU:s utrikesministrar möts

Fokus på Medelhavsländerna, ska bland annat diskutera illegal immigration

30

EU-kommissionen presenterar två Meddelanden. 

En om hanteringen av migrationsflöden vid EU:s södra gränser (inklusive legal invandring och integration) och den andra bygger vidare på A global Approach to Migration som antogs av rådet i december 2005. Se Frattinis tal inför publiceringen.

 

 

 

December 2006

Aktivitet

Beskrivning

1

Deadline "transponering"

Asylprocedurdirektivet ska vara implementerat i nationell lagstiftning

4-5

RIF-rådet möts

På dagordningen står Haagprogrammets framtid, kommissiones två Meddelanden (se 30 nov), Byrån för de grundläggande rättigheterena m.m. Läs pressmeddelande om Council conclusions

7-8

EU Human Rights Forum

 

11

LIBE-utskottet, EU-parlamentet möts

dagordningen står diskussion om återvändandedirektivet.

11-12

EU-Asien möte (ASEM)

Hantering av migration mellan Asien och Europa

11-18

EU-parlamentet plenarsession

Röstar bland annat om flykting-, återvändande- & integrationsfonden och diskuterar utvecklingen av "ett område för frihet säkerhet och rättvisa"

18-19

LIBE-utskottet, EU-parlamentet möts

Franco Frattini deltar i mötet, bland annat ska gränskontroller, migrationsstatistik och kommissionens arbetsprogram diskuteras. Bakgrundsdokumentation och dagordning

14-15

Europeiska rådet möts i Bryssel

På dagordningen står bland annat "illegal immigration", beslutsprocessen gällande legal invandring och slutsatser kring Haagprogrammet och dess framtid.

18

Internationella migrantdagen