EU-agenda december 2007

2008-01-01

December Aktivitet Beskrivning
3-4 Parlamentariskt möte om Europas framtid Ledamöter från både nationella parlament och Europaparlamentet diskuterar EU:s framtid.Lissabonfördraget, de nationella parlamentens roll och den nya institutionella ordningen i EU står på agendan. s mer
5-6 Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor Rådet diskuterar bl.a. uppföljningen av Året för lika rättigheter 2007. Se dagordning
6-7 Rådet för rättsliga och inrikes frågor möts Rådet förväntas diskutera förslaget till återvändandedirektivet och direktivet om att ge flyktingar och skyddsbehövande i övrigt status som varaktigt bosatta. Läs mer
6-7 9th NGO forum on Human Rights, Lissabon En årligen återkommande konferens för frivilligorganisationer och EU:s institutioner. Temat är ekonomiska, sociala och klulturella rättigheter. Som värd för konferensen står kommissionen och ordförandeskapet. Läs programmet
10-11 Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser Svenska UD:s kommenterade dagordning
12 Institutionellt möte EU:s stadga för grundläggande rättigheter undertecknas i Strasbourg 
13 Ratificeringsceremoni, Lissabonfördraget (reformfördraget) Se program