EU-agenda oktober 2007

2007-11-01

Oktober 2007 Aktivitet Beskrivning
1-2 Informellt möte Rådet för rättsliga och inrikes frågor E-juridik och barnskydd på dagordningen. Läs mer här
15 Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser möts  
18 Informellt möte: Europeiska rådet, stats- och regeringscheferna  Reformfördraget antogs preliminärt.
23 Kommissionen presenterar förslag till direktiv Om legal temporär invandring, s k cirkulär migration, för högutbildade, ett system med sk "Blue Cards". Läs mer
29-30 High Level Group meeting on the future of European policy concerning home affairs På mötet behandlas frågor rörande terrorism och migration i ett globalt perspektiv. Läs mer