EU-agenda juli 2007

Juli 2007 Aktivitet Beskrivning
1 EU:s ordförandeskap roterar Portugal tar över efter Tyskland
5-7 Informellt möte mellan arbets- och socialministrarna  -
9-10 Informellt möte för Högnivågruppen för asyl och migration  -
9-11

Global forum on migration & development, Bryssel.

Del av uppföljningen till FNs högnivå-dialog om migration och utveckling, 2006.

12 Informellt möte för Högnivågruppen för asyl och migration  -
23 Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser (General Affairs and External Relations Council) möts   -