EU-agenda januari 2008

Januari Aktivitet Beskrivning
1 Slovenien tar över EU-ordförandeskapet Besök ordförandeskapets hemsida
7-8 Öppningen av Året för interkulturell dialog, Ljubljana Läs mer om det interkulturella året
24-26 Informellt ministermöte Rådet för rättsliga och inrikes förbindelser Under mötet diskuteras bl.a. praktiskt samarbete mellan medlemsstaterna inom ramen för det gemensamma europeiska asylsystemet. Diskussionen tar sin utgångspunkt i kommissionens grönbok om asylsystemets framtid. Läs mer om mötet.Se även pressmeddelande från svenska regeringen.
 28-29 Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser  Se mer