EU-agenda november 2007

2007-12-03

November 2007 Aktivitet Beskrivning
7 Public Hearing om framtiden för det europeiska asylsystemet Remissvar angående grönboken om CEAS behandlas i Bryssel. Läs mer
8-9 Rådet för rättsliga och inrikes frågor möts Rådet diskuterar förslaget om Blue Card och återvändandedirektivet. Läs dagordning kommenterad av svenska justitiedepartementet.
18-19 EuroMed Forum on Migration Migration och samarbete i Medelhavsområdet. Läs mer på EuroMeds hemsida.
22 14th FRONTEX Management Board Meeting  
23-24 Seminarium "Pratical Cooperation in the Field of External Maritime Border Control in the EU"  
- EU-Afrika ministerkonferens, Lissabon Samarbete migration och utveckling. Uppföljning av konferensen i Libyen, november 2006.