EU-agenda mars 2007

Mars 2007 Aktivitet Beskrivning
1 EU:s byrå för de grundläggande rättigheterna påbörjar sitt arbete. Byrån antogs i februari av RIF-rådet och ska övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna inom EU, läs mer här.
8-9 Europeiska rådet, stats- och regeringscheferna, Bryssel
19 Hearing i EU-parlamentet Rasism och främlingsfientlighet är temat. Även byrån för de grundläggande rättigheterna ska diskuteras. Läs bakgrundsmaterial till hearingen.
20 LIBE-utskottet i EU-parlamentet möts Bland annat snabbinsatsstyrkor, Prümkonventionen & den externa dimensionen av ett område för frihet, säkerhet och rättvisa ska diskuteras. Läs bakgrundsmaterial. 
24-25 Informellt möte europeiska rådet, stats- och regeringscheferna, Berlin