EU-agenda februari 2007

Februari
2007

Aktivitet Beskrivning
15-16 RIF-rådet (JHA-Council), Bryssel Läs preliminär dagordning. Mottagande av irakiska flyktingar och samarbetet inom FRONTEX, byrån för gränskontroll dominerade mötet, läs mer i artikel på temaasyl.se.
19-23 Afrika-EU expertmöte Bryssel Läs om gemensamma EU-Afrika strategin på samarbetets hemsida.
27-28

LIBE-utskottet i EU-parlamentet möts

Enligt dagordning ska ett utkast till rapport om "snabbinsatsstyrkor" och ett om praktiskt samarbete inom det gemensamma asylsystemet diskuteras. Läs bakgrundsdokumentation här.
Under februari Tyska ordförandeskapet presenterar förslag Vad händer när Haagprogrammet går ut 2009? Tyskland väntas föreslå en arbetsgrupp om sex länder att diskutera asylsystemet efter 2009, däribland Sverige.