EU-agenda januari 2007

Januari 2007 Aktivitet Beskrivning
1 EU-ordförandeskapet roterar Tyskland ny ordförande för EU
1 European Year of Equal Opportunities for All 2007 2007 är utsett till året för lika möjligheter.
1 EU utvidgas Bulgarien och Rumänien blir medlemmar av EU
14-16 Informellt RIF-råd (JHA-Council), Dresden Enligt pressmeddelandet ska kampen mot terrorism och irreguljär invandring diskuteras. Läs pressmeddelandet efter mötet.
24-25 LIBE-utskottet i EU-parlamentet möts Enligt dagordning ska "grupper för snabba insatser vid gränserna", återtagandeavtal med Ryssland och den yttre dimensionen av migrationssamarbetet diskuteras.
30 Seminarium i EU-parlamentet, Bryssel "Migration inom EU - att möta utmaningen", deltar gör bl a Franco Frattini, se dagordning.