EU-agenda september 2007

2007-10-01

September 2007 Aktivitet Beskrivning
4 Informal Meeting of the Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum (SCIFA) Ingen dagordning offentliggjord
7-8 Informellt möte Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser Ingen dagordning offentliggjord
10-11 EU-parlamentets kommitte för rättsliga & inrikes frågor möts. Röstar om en rapport om det kommande återvändandedirektivet
11 Kommissionen presenterar 3:e årliga rapporten om integration och migration. En utvärdering av hur de gemensamma principerna för integration implementeras.
13 High Level Conference on Legal Immigration En konferens som syftar till fördjupad dialog rörande legal migration, migranter och dess påverkan på utveckling. Läs mer här.
19-20 Rådet för rättsliga och inrikesfrågor möts Läs dagordningen här.
27-28 Portugisiska ordförandeskapets konferens "Health and Migrations in the EU" En konferens för medlemsstater, NGO's och andra internationella och nationella organisationer om främjande av hälsa och fraförallt tillgång till hälsovård för migranter. Läs mer här.
30 Deadline för remissvar angående grönboken om CEAS Lä mer här.