Europeisk årsväxling– från kreativitet och innovation till bekämpning av fattigdom och social utestängning

2009-12-20

Som Tema asyl & integration tidigare rapporterat har det innevarande europeiska året haft som tema kreativitet och innovation. Vid temaårets slutkonferens den 16 - 17 december 2009 i Stockholm, arrangerad inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU, markerade flera talare övergången till det nya temaåret mot fattigdom och utestängning.  Under den avslutande paneldiskussionen framhöll bl a professor Joakim Palme från Institutet för framtidsstudier utbildningens och de sociala innovationernas betydelse, i synnerhet i tider av ekonomisk kris och åtstramning.

Även Luis Delgado från det spanska utbildningsministeriet, som representerade det inkommande spanska ordförandeskapet, betonade  utbildningens roll för att befrämja den sociala dimensionen inom EU. Social innovation har också en central plats i EU:s nya post-2010 strategi och skall även vara vägledande både under den innevarande och den nya programperioden inom de Europeiska strukturfonderna (efter 2013).

Läs mer om konferensen Create, Innovate, Growtemaårets hemsida

Läs mer på EU:s hemsida om det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och utestängning