Nyhetsbrev

Projektet NTG-asyl & integration publicerar nyhetsbrevet Tema asyl sedan januari 2005. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om asyl- och flyktingmottagande i Sverige och inom EU med anknytning till projektets verksamhetsområden. I brevet finns också länkar till nyheter och dokument som publicerats på NTG-asyl & integrations hemsida. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden och skickas till prenumeranter/intressenter inom bland annat departement, myndigheter, frivilligorganisationer, forskning och media.

Utgivningen av nyhetsbrevet Tema asyl & integration upphör fr o m januari 2010. Nyhetsbrevet Tema Fattigdom, som utges under det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning beräknas utkomma i januari 2010.

För att anmäla prenumeration på nyhetsbrevet, klicka här.