Konferens om sjunde ramprogrammet

Stockholm

Det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling skall pågå i sju år, 2007-2013 och ha en totalbudget på ca 70 miljarder euro. Ett nytt inslag blir ett självständigt europeiskt forskningsråd som skall fokusera på grundforskning av hög kvalitet. Europaprogrammen som tillhandahåller information och rådgivning kring de europeiska forskningsprogrammen arrangerar i november en tvådagars konferens som skall informera om det nya ramprogrammet. Under konferensen kommer även svensk EU-forskning att lyftas fram. Mer information om konferensen samt detaljerat program kommer under sommaren på Europaprogrammens hemsida.