Tre bilder av Irak

”Nya Pedagogen” hus B, Gbg Universitet, Läroverksgatan 15


Arrangör: Göteborgs-Initiativet

"Du inbjuds härmed till ett spännande och intressant seminarium om Irak.
Reservera därför förmiddagen tisdagen den 12 december redan nu.

För att fördjupa och nyansera bilden av det som sker i Irak har vi tagit initiativet
till ett seminarium – där tre frågeområden med koppling till återvändande och
återuppbyggnad av Irak kommer att belysas.

Vi har bjudit in tre intressanta föreläsare som kommer att berätta om sina
erfarenheter och relationer till Irak. Varje presentation avslutas med tid för
frågor och diskussion."