MR – dagarna Hur kan vi leva tillsammans – Jämlika och olika?

Malmö

"MR-dagarna, Forum för Mänskliga rättigheter är idag Sveriges största mötesplats för praktiker, forskare, politiker och aktivister som arbetar med och/vill lära mer om mänskliga rättigheter. För femte gången arrangeras detta forum som nu blivit årlig. Omkring ett tusen personer har deltagit under tidigare års MR-dagar.

Eftersom deltagarantalet var så stort 2005 arbetar vi för att ge ordentligt med plats för alla deltagare. MR-dagarna vänder sig till alla som arbetar med mänskliga rättigheter eller som vill veta mer om utvecklingen och upprätthållandet av mänskliga rättigheter och världen.

Årets MR-dagar kommer att vara indelade i sex delar:
1. Huvudtalare
2. Lokal det
3. Nationell del
4. Internationell del
5. Baskunskap om mänskliga rättigheter
6. Kultur

Arrangörer till MR-dagarna är DemokratiAkademin, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Ordfront, Utrikespolitiska Institutet samt Teologiska Högskolan Stockholm tillsammans med Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Sensus studieförbund med flera. MR-dagarna arrangeras med stöd av bland andra Sida, Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet."