Professionellt mottagande, introduktion och integration av asylsökande och flyktingar

Kista


"Konferensen Professionellt mottagande, introduktion och integration av asylsökande och flyktingar belyser de strukturella hinder som finns idag.
Under konferensen läggs stor vikt vid hur du skapar gemensamma mål och en röd tråd som genomsyrar hela processen: introduktionsplan, handlingsplan och studieplan. Du får verktyg som hjälper dig att utveckla och individualisera introduktionen samt att hitta modeller som är praktiskt genomförbara i din kommun.

Professionellt mottagande, introduktion och integration av asylsökande behandlar:
Vilka insatser krävs för att åtgärda bristerna i dagens integrationspolitik?
Hur kan överenskommelsen mellan Integrationsverket, AMS, Migrationsverket, SKL och Skolverket få genomslag på lokalt plan?
Att lyckas med det omöjliga – flexibel och framgångsrik samverkan i Malmö stad
Tidig validering – en av integrationens viktigaste resurser
Konferensen är framtagen med hjälp av av flyktingsamordnare, SFI-lärare och arbetsförmedlare från hela landet.

Fördjupningsdag: Hälsofrämjande arbete i integrationsprocessen
Hjälp individen att utveckla sina egna kompetenser och sin förmåga att styra sitt liv genom förebyggande hälsovård!"