Debattseminarium - Malmström vs. Wallström

Södra Teatern, Mosebacke Torg Stockholm


"Vid årsskiftet avslutar Kommittén för EU-debatt sitt arbete och vill med anledning av detta inbjuda till stor debatt om EU. Vi måste diskutera EU, så brukar våra politiker säga. Men varför måste just EU-frågan debatteras och vad menas egentligen med att 'förankra' EU-samarbetet? Välkomna till ett samtal mellan EU-minister Cecilia Malmström, EU-kommissionär Margot Wallström och ledamöter från samtliga riksdagspartier."