Asylsökandes syn på mötet med aktörerna i asylprocessen

Sidsjö Hotell, Arthur Engbergs väg 11 B, Fagerdal, Sundsvall


"Vid vårt seminarium i Sundsvall kommer vi att försöka ge en tydligare bild av hur de asylsökande ser på asyl- och introduktionsprocessen. Flera av de medverkande vid seminariet är själva tidigare asylsökande som berättar om sitt första möte med det svenska samhället.

Medverkande:
Hans Sefbom, enhetschef Migrationsverket Sundsvall
Michael Williams, ordförande FARR
Mats Helloff, kriminlinspektör, Gränspolisen
Vukko Väliaho, polisindent, Gränspolisen
m.fl."