Årets IMER-konferens: FAS och forskarförbundet för Internationell migration och etniska relationer arrangerar en konferens om IMER-forskningens brytpunkter, villkor och framtid

Göteborg


"Den 22 till 24 november i år anordnar IMER-förbundet i samarbete med Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) en konferens med temat IMER-forskningens brytpunkter, villkor och framtid.

En rad nyckeltalare kommer att föreläsa om IMER-forskning i Sverige utifrån ett svenskt, nordiskt och internationellt perspektiv med särskilt fokus på frågor om vilken forskning som bedrivits, på vilka villkor och vad de vill se mer av i framtiden. Representanter från flera forskningsråd kommer att finnas på plats och tala om deras policy kring forskningen inom området.

I fem arbetsgrupper kommer särskilt inbjudna forskare att presentera och diskutera sina nu pågående projekt. Åter med frågor om hur forskningen ser ut idag, vad som saknas eller önskas och dess relation till området internationell migration och etniska relationer.

En preliminär version av programmet finns nedan. Ett fullständigt program om konferensen kommer under hösten. Konferensen kommer att hållas i Göteborg.

För mer information gå in på imerförbundets hemsida: www.imerforbundet.se eller kontakta Kerstin von Brömssen, tel: 031-773 5434, E-post: kerstin.vonbromssen@religion.gu.se eller Kristina Gustafsson, telefon: 046-222 0000, E-post: Kristina.Gustafsson@etn.lu.se"