EU, flyktingar och asylpolitiken

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm


"Medverkande:

Barbro Holmberg, tidigare migrationsminister

Jan O Karlsson, tidigare biståndsminister

Michael Williams, flyktingkonsulent i Västerås stift och ordförande i flykting- och asylkommittéernas riksråd, FARR

Madelaine Seidlitz, jurist och flyktinghandläggare, Amnesty International"