Det finska ordförandeskapet

Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm


"Sieps presenterar varje halvår en rapport om det sittande ordförandeskapet i EU. Det innevarande ordförandelandet Finland har bland annat lyft frågor om den europeiska innovationskraften och EU:s nordliga dimension samt relationerna till Ryssland. Vidare har ordförandeskapet ägnat sig åt utrikesrelationer där situationen i Mellanöstern varit central samt åt det konstitutionella fördragets framtid."