Slaget om Europa - arvet efter Franz Fanon

Biografen Zita Stockholm samt ABF-huset Sveavägen Stockholm


Genom att ägna Fanon en konferens vill vi ta upp de europeiska dilemman i början av tredje millenniet, kolonialismens arv (inte minst i den kontroversiella debatten om  kolonialismens historia i franska läroböcker): det postkoloniala tillståndet, rasism, diskriminering och utanförskap. I en rad föreläsningar och samtal kommer Franz Fanons idéer och tankar kring makt, den svarta människan i relation till den vita, sexualitet och rasism samt våld att diskuteras. Under konferensen Slaget om Europa - Arvet efter Franz Fanon behandlas Fanons politiska och filosofiska tankegångar i skuggan av ’Muhammad karikatyrerna ’ och ’kravallerna i Paris förorter’ . Denna konferens syftar också till att uppmärksamma Fanons frågeställningar i en svensk kontext och skapa ett tillfälle för kunskapsförmedling mellan akademiker, aktivister, journalister samt allmänheten. Inbjudna talare är från olika discipliner och universitet och högskolor i Sverige samt intellektuella och författare.

Konferensen arrangeras av Arenagruppen, Ceifo vid Stockholms universitet och NTG-asyl & integration.