International Migrant´s Day- Internationella migrationsdagen

År 2000 utropade FN officiellt den 18 december till International Migrant´s Day att årligen firas runt om i världen som ett tillfälle för organisationens medlemsstater att sprida information och utbyta erfarenheter om mänskliga rättigheter och vidta åtgärder för att säkra migranters skyddsbehov. I samband med årets firande lanseras initiativet Radio 18-12, en heldags radiosändning som sänder globalt och uppmärksammar organisationer i hela världen för att uppmärksamma deras åstadkommanden kring migrationsfrågor.