Europeisk medborgarkunskap – för alla? - På spaning efter en europeisk värdegrund

Skansen, Stockholm


Datum: 14 november 2007
Tid: 09.00-16.45

NTG-asyl & integration inbjuder till ett seminarium med tema europeisk – och svensk – värdegrund, interkulturell dialog och elva europeiska grundprinciper för integration.

Diskussionen om den europeiska identiteten och de gemensamma europeiska värdena i förhållande till invandring och invandrare förs med stor intensitet – utanför Sveriges gränser.

I många av EU:s medlemsstater har integrations- och medborgarskapstest för invandrare införts och några nyckelord i den europeiska debatten om invandrares integration är interkulturell och interreligiös dialog,
s k medborgarkunskap (civic/citizenship education) och europeisk värdegrund. 

Tre projekt som arbetar med värdegrundsfrågor utifrån ett europeiskt perspektiv medverkar som goda exempel på verksamheter inom skola, föräldrautbildning och kommunal förvaltning.  Den av NTG-asyl & integration framtagna skriften Europeisk medborgarkunskap – för alla? presenteras och seminariet avslutas med diskussion om medborgarkunskapens roll i europeisk och svensk integrationspolitik.

SVT-journalisten Erika Bjerström inleder seminariet med en presentation av sin nyutkomna bok Porslinsmålerskan från Limoges, en kunskapsrik och fascinerande exposé över människor och politik i Europa.

Anmälningstiden har gått ut.
För ströplatser, kontakta Katarina Nilsson tel. 031-701 20 88 

Se program