Aktuella flykting- och integrationsfrågor

Quality Hotel Konserthuset, Västra Esplanaden 10-12, Växjö


"Presentation av nyheter från bl a Migrationsverket, Integrationsverket, Justitiedepartementet, AMV, SKL, Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Länsrätten i Skåne (Migrationsdomstolen) och Valideringsdelegationen
14-15 december i Växjö."