Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier) årskonferens - Why Europe? Possibilities and limits of European integration

Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm


Datum: 16 november 2006

Bland de deltagande bland andra statsvetarprofessorn Andrew Moravcsik. Mer detaljerat program kommer under hösten att publiceras i kalendariet på Sieps hemsida.