Asyl & integration – internationell jämförelse med fokus på Kanada

Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 Stockholm


"Vid seminariet i Stockholm diskuterar svensk asyl- och integrationspolitik i internationell jämförelse med fokus på Kanada. Genom en internationell jämförelse kan vi belysa skillnadera i migrations- och integrationspolitiken samt frivilligorganisationernas möjligheter till medverkan och ansvarstagande. "