Arbetsmarknadens trösklar och glastak – diskriminerande mekanismer i rekrytering och karriärutveckling

Skansen Restauranger, Gustavianska våningen. Djurgårdsslätten 49-51, Stockholm


"Seminariet är det tredje i en serie om fem som genomförs inom ramen för ett Equal spridnings- och påverkansprojekt som leds av Integrationsverket. Syftet med seminariet är att belysa de strukturer och mekanismer som utestänger personer med utländsk bakgrund från den ordinarie arbetsmarknaden. Vi vill även lyfta fram
förslag på åtgärder och metoder för att säkerställa en icke-diskriminerande arbetsmarknad, utifrån det integrationspolitiska målet om alla individers lika möjligheter."