Asyl- och flyktingmottagande i fokus - fem års erfarenheter av utvecklingsarbete inom olika EU-program

Stockholm, Skansen


Datum: 22-23 november 2007

NTG-asyl & integration inbjuder till en konferens där fem års erfarenheter av utvecklingsarbete inom olika EU-program för att förbättra mottagandet av asylsökande och flyktingar i Sverige presenteras.

Konferensen kommer att redovisa goda exempel från utvecklingspartnerskap och delprojekt från EU:s gemenskapsinitiativ Equal samt presentera de forskningsstudier som genomförts i anslutning till projektverksamheten.

Konferensens första del behandlar asyl- och flyktingmottagande utifrån fyra teman och dess andra, utvärdering samt utvecklingspartnerskapet som arbetsform.

Migrationsminister Tobias Billström medverkar under konferensen och kommer att tala om regeringens asylpolitik.

Läs mer om konferensen, se program samt info om anmälan