Internationella hälsokommunikatörer – spridning och påverkan

Det i Utvecklingspartnerskapet REKOMP framtagna konceptet med s k Internationella hälsokommunikatörer har varit mycket framgångsrikt. I projektet har man utbildat och anställt asylsökande och flyktingar, med en tidigare yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvård, för att dessa skall fungera som en länk mellan svensk sjukvård och nyanlända asylsökande, flyktingar och invandrare.

I delprojektet har också liknande verksamheter på andra orter i Sverige kunnat ingå i ett "Hälsokommunikationsnätverk" för erfarenhetsutbyte och konsolidering av verksamheten. Genom Utvecklingspartnerskapets transnationella kontakter har även erfarenheter från andra medlemsstater med motsvarande koncept kunnat införlivas i den svenska modellen. Verksamheten har också uppmärksammats på EU-nivå, bl a inbjöds projektledningen till en konferens under det portugisiska ordförandeskapet om hälsa och migration.

I delprojektet ingår vidare en uppföljning och jämförande studie av nyanlända flyktingar/invandrare som haft/inte haft kontakt med hälsokommunikatörer. Avsikten är att bedöma insatsernas effekter, både för individen och för sjukvårdssystemet.