Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser

Uppsala


Tid: 1-2 december 2008
Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Frågan om en gemensam svensk – eller europeisk – värdegrund diskuteras allt mer. Vad menar man med en gemensam värdegrund?  Vad vill regeringen åstadkomma med sitt projekt om ”en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige”?  Vilka är och vad vet vi om de gemensamma europeiska värdena? Vad händer när människor från skilda kulturer och religioner med olika värdeskalor möts, när kollektivism möte individualism?

NTG-asyl & integration har via bl a sin hemsida haft ambitionen att bevaka den svenska och europiska debatten och utvecklingen kring dessa frågor. Temagruppens skrift, Europeisk medborgarkunskap – för alla? är också en av de första kartläggningarna av hur frågorna behandlas och utvecklas – i Sverige och i andra medlemsstater.

Flyktingfondsprojektet Kom In i Uppsala, Uppsala kommun och Tema Asyl & integration har tagit initiativet till anordnandet av en nationell konferens med rubriken Sverige i Europa, Europa i världen. Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser.

Konferensen äger rum i den 1 -2 december 2008 i Uppsalas nya konserthus och genomförs med stöd av Europeiska flyktingfonden, Europeiska integrationsfonden, Europeiska Socialfonden och Uppsala kommun.

Program 

Anmälan till konferensen här

 

Information om hotell i Uppsala
Uppsala kommun har hotell avtal med två Scandic Hotels i Uppsala:

Ange bokningskod D 000003649 för att få del av rabatt.

Frågor?

Kontakta: Lotta.Engstrom@uppsala.se , tel 018 727 20 22 eller christian.rabergh@temaasyl.se  tel 070 226 92 29