Europeiska kulturarvet på nätet!

2009-11-16

Den redan förra året lanserade hemsidan med europeiska kulturobjekt har vuxit, och omfattar nu närmare fem miljoner objekt. Fortfarande dominerar Frankrike (hemsidan är också från början ett franskt initiativ - med EU-finansiering), men även övriga medlemsstater finns representerade med böcker, filmer, målningar etc.

Länk till Europeana