Länsstyrelsernas gemensamma webbplats inom området för integration uppdaterad

2008-02-13

Länsstyrelserna har förnyat och uppdaterat avsnittet som gäller integrationsområdet på sin gemensamma webbplats.

På de nya webbsidorna finns aktuell information om nyanlända flyktingar och invandrare, mottagningsstatistik, lagar och regler, förutsättningar och mål för introduktionsarbetet med nyanlända, information om mänskliga rättigheter och antidiskriminering, användbara länkar m.m.

På webbsidan kommer det även att finnas en fortlöpande bevakning av nyheter och aktuell information som berör integrationsområdet.

Till Länsstyrelsens integrationssida