Förslag till nationell politik från NTG-asyl & integration

Den nationella temagruppen asyl (NTG-asyl) har årligen sammanställt förslag och rekommendationer till nationell politik. Förslagen har byggt på erfarenheter och goda exempel från Utvecklingspartnerskap och projekt i Sverige och andra medlemsstater, främst inom EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden. Förslagen har också haft sin utgångspunkt i den granskning och analys av system och policies på nationell och EU-nivå som NTG-asyl genomfört, bland annat med hjälp av egna forskningsstudier och analyser av annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet.

2007-02-14

NTG-asyl & integration lämnar förslag till nationell politik 2006/2007

Den nationella temagruppen asyl (NTG-asyl) har, i likhet med tidigare verksamhetsår, sammanställt förslag och rekommendationer till nationell politik. Förslagen bygger på erfarenheter och goda exempel från Utvecklingspartnerskap och projekt i Sverige och andra medlemsstater, främst inom EU-programmen Equal och Europeiska flyktingfonden. Förslagen har också sin utgångspunkt i den granskning och analys av system och policies på nationell och EU-nivå som NTG-asyl genomför, bland annat med hjälp av egna forskningsstudier och analyser av annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Läs mer

2006-02-28

Svenska ESF-rådets rapportering till regeringen

Svenska ESF-rådet skall till regeringen årligen presentera förslag till förbättringar av nationell politik med utgångspunkt från projekterfarenheter i bland annat Equalprogrammet. Årets rapport, Återrapportering till regeringen enligt regleringsbrev 2005, är betydligt mera omfattande än tidigare. De av NTG-asyl inlämnade förslagen återfinns i något omarbetad form i ESF-rådets rapport, som i övrigt också innehåller överväganden och förslag inför de nya programmen inom Europeiska socialfonden.
 
Ladda ner Svenska ESF-rådets Återrapportering till regeringen enligt regleringsbrev 2005  
 
Ladda ner enbart avsnittet om asylsökande 

Visa alla notiser »