NTG-asyl – ett gott exempel även med europeiska mått!

Equal-enheten på EU-kommissionen har granskat de närmare 120 Nationella temagrupperna inom Equal. NTG-asyl nominerades som en av de bästa temagrupperna i Equal-programmet , med hänvisning bland annat till den effektiva och genomtänkta strategin för policypåverkan som gruppen utvecklat. Att NTG-asyl till sin referensgrupp lyckats knyta den tidigare EU-kommissionären och invandrarministern, Anita Gradin, såg man också som en del av den framgångsrika strategin.