"Av egen kraft", juni 2005

NTG-asyls femte seminarium ägde rum den 21 juni 2005 i Stockholm/Sundbyberg. Seminariet behandlade de asylsökandes egenorganisering, verksamheter och försörjningsstrategier utanför de ordinarie mottagandesystemen. Seminariet var ett samarbetsarrangemang mellan NTG-asyl, AEASS (Association for Eritrean Asylum Seekers in Sweden) och Studiefrämjandet i Sundbyberg. Bland de medverkade märktes, förutom representanter från AEASS,  professor Bengt Starrin, riksdagsmännen Joe Frans (s) och Mauricio Rojas (fp) samt Hardy Hedman från Kristdemokraterna.